Gwartheg

Darperir dosbarthiadau ar gyfer Holstein, Gwartheg Duon Cymreig, rhai Cynhenid i Brydain, Cyfandirol, Masnachol, yn ogystal â’r Fuwch Sugno a Llo Orau. Hefyd mae yna Gystadlaethau Tywysydd Ifanc i blant hyd at 16 oed. Dilynir yr holl cystadlaethau gan Pencampwriaeth y Gwartheg.

Noder fod cystadleuaeth y Gwartheg Duon Cymreig yn gymwys ar gyfer y Sioeau Bach a Chystadleuaeth Newydd-Ddyfodiaid. Noddir y cystadlaethau hyn gan Miss L Howells a Mr L Pritchard, Cwmcarno, Rhymney, Gwent a’r ‘South Wales Welsh Black Breeders’ Club’. Am mwy o fanylion cysylltwch ag Angharad Jones ar 07870444606.

Mae angen cyflwyno pob cais cyn diwrnod y Sioe, gweler y Rhaglen am fwy o wybodaeth.