Defaid

Mae’r gystadleuaeth defaid yn denu nifer fawr o gystadleuwyr gyda chymaint o ddosbarthiadau amrywiol fel y Defaid Mynydd Cymreig (math Tregaron), Defaid Mynydd Cymraeg Caled, Penfrith Bryniau Cymru, Torddu, Torwen, Balwen, Unrhyw Frid Mynyddig Arall, Jacob, Croesfrid, Suffolk, Dorset, Llŷn, Texel, Texel Glas, Charollais, Beltex, Bridiau Cyfandirol Eraill neu Iseldir Prydeinig, Bridiau Prin a Lleiafrif, ẇyn y Cigydd, Oen Anwes wedi ei Wisgo/Addurno’n Orau ynghyd â Chystadlaethau Tywysydd Ifanc i blant hyd at 16 oed. Dilynir yr holl cystadlaethau gan Pencampwriaeth y Defaid.

Mae angen cyflwyno pob cais cyn diwrnod y Sioe, gweler y Rhaglen am fwy o wybodaeth.