Cysylltu

Gallwch gysylltu â ni drwy lenwi’r ffurflen ar-lein, neu gallwch anfon e-bost atom yn uniongyrchol yn:

sioellanilar@gmail.com


Cyrraedd y Sioe

Mae pentref Llanilar wedi ei leoli 6.5 milltir i’r de-ddwyrain o Aberystwyth, sydd tua 15 munud mewn car o Aberystwyth. Lleolir y Sioe ar gaeau Castle Hill yng nghanol y pentref, drws nesaf i dafarn y Falcon, lle mae digon o le i barcio ar faes y Sioe i ymwelwyr. Drwy gydol y dydd fydd yna faniau arlwyo yn darparu bwyd a hufen iâ ar y maes. Rydym yn croesawu pob ymwelwyr ac yn edrych ymlaen at eich gweld chi yno!