Cystadleuaeth Gneifio

Fydd y Cystadleuaeth Gneifio yn cychwyn tua 3 o’r gloch yn y Cylch Gwartheg, sydd wedi ei leoli ar ben uchaf maes y Sioe. Cymerir ceisiadau ar gyfer y gystadleuaeth hon ar y diwrnod. Gweler y Rhaglen am fwy o wybodaeth.