Neges y Cadeiryddes

Neges y Cadeiryddes

Hoffwn fanteisio ar y cyfle yma i groesawu chi eleni eto i Sioe Llanilar ar gaeau ‘Castle Hill’. Dyma fydd fy sioe olaf fel cadeirydd y pwyllgor a mawr ydy fy niolch i swyddogion ac aelodau gweithgar y pwyllgor, sydd yn rhoi gymaint o’i amser, ac ymdrech yn ystod y...