SWYDDOGION Y GYMDEITHAS

OFFICERS OF THE SOCIETY

2019


Llywydd / President

Mr P Loxdale, Castle Hill, Llanilar


Gwestai Anrhydeddus / Honoured Guest

Mr & Mrs Rowland Jones, Afallon, Dolfelen, Llanilar


Cadeirydd / Chairman

Mrs Ann Lloyd, Gilfach, Llangwyryfon


Is-Gadeirydd / Vice-Chairman

Mr Meirion Davies, Gorswgan, Llanilar


Cyfwrwyddwr / Director

Mr Wyn Evans, Nantbyr Uchaf, Tynygraig, Ystrad Meurig


Dirprwy Gyfarwyddwr / Deputy Director

Mr John Walter Davies, 5 Talar Deg, Llanilar


Trysoryddion Anrhydeddus / Hon. Treasurers

Mrs Jane Thomas, Penrhiw, Llanilar (01974 241775)

& Ms Wendy Thomas


Ysgrifennydd Anrhydeddus / Hon. Secretary

Mrs Jenny Davies, Dolau, Pentrellyn, Llanilar, Aberystwyth SY23 4NS

01974 241765 / 07816 210169


Ysgrifennydd y Babell / Tent Section Secretary

Dr Susan Loxdale, Castle hill, Llanilar, Aberystwyth SY23 4SB

01974 241202 / 07971 651909


Ysgrifennydd y Babell Grefftau / Craft Tent Secretary

Mrs Jane Talco, Brynhir, Llanfarian

07805 763780


Rheolwr / Manager

Mr Irwel Evans, Llwynhywel, Llanilar


Rheolwr y Cae / Field Manager

Mr John Davies, Hendrefelen, Rhos-y-Garth


Swyddog Diogelwch / Safety Officer

Mr Wyn Evans, Nantbyr Uchaf, Tynygraig, Ystrad Meurig


Swyddog Nawdd / Sponsorship Officer
Mrs Gwenda Davies, Hendrefelen, Rhos-y-Garth


Swyddog Bioddiogelwch / Biosecurity Officer
Mr John Walter Davies


Rheolwr y Stondinau Masnach / Trade Stand Manager
Mr Meirion Davies, Gorswgan, Llanilar

01974 241631


Arddangosfa Hen Beiriannau / Vintage Machinery Display

Glyn & Wyre James


Milfeddygon / Veterinary Surgeons

Grŵp Milfeddygol Ystwyth Veterinary Group, AberystwythPRIF STIWARDIAID - CHIEF STEWARDS


Adran y Ceffylau / Horse Section

Mr Roland George, Garth Fawr, Rhos-y-Garth


Y Prif Gylch / Main Ring

Mrs Ann Lloyd, Gilfach, Llangwryfon


Gweithgareddau Ceffylau a Neidio Clwydi / Equine Activities and Show-Jumping

Mrs Clare Donnison, Tanyrallt, Abermagwr


Adran y Gwartheg / Cattle Section

Mr Hugh Tudor, Tynberllan, Llanilar


Adran y Defaid / Sheep Section

Mr Richard Tudor, Glanystwyth, New Cross

Mr Emyr Evans, Rhosgoch, Llanilar


Y Babell / Tent Section

Mr Roy James


Mynedfeydd / Gate Section

Mr Gareth Bound, Banc Tyllwyd, Rhydyfelin


Sioe LLANILAR Show

Dydd Sadwrn 10fed Awst 2019 - Saturday 10th August 2019

Home Info Programme Schedules Evening Contact